Farma Dvůr Výška - Historie

Z historie

Mnoho volného času nemáme, ale naším dlouhodobým koníčkem je prohlížení starých kronik a úředních listin a pátrání po místní historii. Jde často o pověstné hledání jehly v kupce sena, ale přesto se nám ze střípků informací již daří poskládat alespoň částečný obraz toho, jakou má Dvůr Výška minulost.

První zmínka o Dvoru Výška, kterou jsme zatím nalezli, pochází z roku 1516. Podle kroniky zde tehdy byl založen poplužní dvůr. V průběhu staletí se tu relativně často měnili majitelé; historické zdroje například uvádějí, že v roce 1654 patřil Dvůr Výška k panství Nadějkov, ale už roku 1685 byl součástí panství Milevsko. Záznamy z 18. a 19. století jsme zatím neobjevili; až v roce 1912 koupil Dvůr Výška učitel, politik a agrárnický poslanec Revolučního národního shromáždění Josef Tomášek – a od tohoto roku je tedy Dvůr Výška spjat s naším rodem.

Dvůr Výška - Farma - Historie

Rodová pouta se bohužel na téměř padesát let přetrhala po poválečném znárodnění. Dvůr Výška byl zařazen pod JZD Chyšky a za zmínku jistě stojí fakt, že šlo o první místo v tehdejším Československu, kde byly pokusně chovány krávy mléčného plemene Jersey (údajně z té doby existuje i filmová reportáž, ale tu jsme ještě nedokázali dohledat).

V restituci dostala naše rodina Dvůr Výška nazpět až v roce 1994. Desítky let socialistického (ne)hospodaření tu ale nechaly krutou stopu: Budovy byly v dezolátním stavu, veškeré rozvody také, dvůr byl zarostlý dvoumetrovými kopřivami. O práci v zemědělství jsme tehdy nevěděli nic, měli jsme svá zaměstnání v úplně jiných sférách, ale byli jsme mladí a plní elánu a optimismu. Rozhodli jsme se, že Dvůr Výška dáme do pořádku a rodinnou tradici oživíme.

Neměli jsme ponětí, jak dlouho nám bude trvat, než se k vysněnému cíli aspoň přiblížíme. Zpětně vzato je to asi dobře, protože drsná realita by nás tehdy možná odradila. Začali jsme s nejjednoduššími pracemi a postupně pokračovali k náročnějším – vyčistit budovy, opravit jim střechy nebo postavit nové, vybudovat nové rozvody vody a elektřiny, zařídit si jednoduché bydlení, koupit si pár prvních zvířat a naučit se o ně pečovat… Než jsme ale dostali Dvůr Výška z havarijního stavu do dnešní podoby, uplynulo neuvěřitelných 16 let, plných každodenní úmorné dřiny. Pokud Dvůr Výška navštívíte a bude se vám zde líbit, bude to pro nás všechny nejlepším uznáním toho, že svou práci děláme dobře.